• ภาพกิจกรรม Happyland Family : ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

  •  ภาพบรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระที่คอนโดรังสิต  ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 

  • กลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ ได้จัดสรรค์โครงการ สร้างสรรค์ปันรักให้น้อง ปีที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณ

  • งานทำบุญปีใหม่ ตลาดกลางแฮปปี้แลนด์ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556  

  • คุณชยวีร์ คีตวรนาฎ และ คุณวิรัช ศรีมี ได้เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า ณ วัดหนองขนาก จ.ชัยนาท ในวั

  • ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร  จังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญนักท่อง

Copyrights © 2014 All Rights Reserved by Happylandgroup