ประเภทห้องพัก

     

ห้องเดี่ยว (พัดลม)

ขนาด  : 25  ตร.ม.

ค่าเช่า     : 2,500 

ค่าประกัน : 3,500

 

 

     

ห้องชุด (พัดลม)

ขนาด  : 49  ตร.ม.

ค่าเช่า     : 4,000 

ค่าประกัน : 5,000

 

 

ห้องเดียว (แอร์)

ขนาด  : 25  ตร.ม.

ค่าเช่า     : 3,200 

ค่าประกัน : 5,500

Copyrights © 2014 All Rights Reserved by Happylandgroup