เกี่ยวกับ แฮปปี้แลนด์แมเนจเม้นท์

               บริษัท  แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดเป็นบริษัทที่ ให้บริการในด้านงานรักษาความปลอดภัย  เรามีทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย พร้อมที่จะให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ให้กับภาครัฐและเอกชนทุกประเภท เรามุ่งมั่นพัฒนา  ทำให้ทุกท่านอุ่นใจ  ด้วยการบริการที่มาตรฐาน

                ด้วยเจตนารมณ์ของทีมผู้บริหารที่ก่อตั้ง บริษัท แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ  คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายค่าบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะออกให้บริการลูกค้า โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัย ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรม มีความภูมิใจและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น  

 

Copyrights © 2014 All Rights Reserved by Happylandgroup