ความเป็นมา

     กลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 38 ปี ชื่อของ " แฮปปี้แลนด์ " เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2516 จากธุรกิจสวนสนุกบนพื้นที่ 20 ไร่ ย่านบางกะปิ และพื้นที่อีก 60 ไร่ ที่ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์การค้า ตลาดสด และอาคารพาณิชย์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง จากนั้น บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการจัดสรรเพื่อขาย และพัฒนาศูนย์การค้า ตลาดสด ศูนย์อาหาร อาคารเพื่อพักอาศัย พื้นที่ให้เช่า ตราบจนปัจจุบัน ลักษณะกิจการเป็นทั้งโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายและเช่า รวมถึงพื้นที่เช่าสำหรับประกอบการค้า

     บริษัท ฯ มีแผนพัฒนาโครงการเพื่อขายและเช่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต สร้างสรรค์สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ที่พนักงานและคู่ค้าร่วมงานกันอย่างมีความสุข

 
 

 

Copyrights © 2014 All Rights Reserved by Happylandgroup